פוזיציית לונג

יישום

באמצעות הכלי פוזיציית לונג תוכל להגדיר נקודת כניסה ולמקם פוזיציית לונג מאותה נקודה. מעל ומתחת לרמת המחיר הזו יהיו שני מלבנים; ירוק לאזור הרווח ואדום לאזור ההפסד. שני האזורים ניתנים להתאמה ידנית על ידי המשתמש כדי לשנות את יחס הסיכון/סיכוי.

סגנון

שורות

ניתן לשנות את הצבע והעובי של הקו המפריד בין אזורי רווח/הפסד וכן את יעדי הרווח וההפסד.

עצור צבע

ניתן להגדיר את הצבע לאזור הסטופ לוס.

צבע יעד

ניתן להגדיר את הצבע עבור אזור יעד הרווח.

טקסט

יכול לבחור את צבע הטקסט וכן את סוג הגופן והגודל.

קואורדינטות

רמת הרווח

אפשר להזין ידנית את רמת יעד הרווח הרצויה באמצעות טיקים או מחיר מדויק.

מחיר כניסה

ניתן למקם במדויק את נקודת הכניסה של המסחר.

רמת סטופ

אפשר להזין ידנית את הסטופ לוס הרצוי באמצעות טיקים או מחיר מדויק.

ניראות