תחזית

יישום

תחזית הוא כלי שרטוט שימושי מאד, במיוחד כשנעשה בו שימוש בהקשר לשיתוף רעיונות מסחר עם שאר קהילת TradingView. כלי תחזית מאפשר להציב מחיר כניסה ויציאה לעיסקה. עם זאת, זה גם מאפשר להגדיר את משך המסחר על ידי הארכת קו התחזית. ככל שהזמן מתקדם (והמחירים משתנים), התחזית תיחשב אוטומטית כ"הצלחה" או "כישלון".

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה של תחזית ששורטטה:

קַו

ניתן לקבוע את הצבע, רמת האטימות והעובי של קו ההקרנה.

צבע אחורי

ניתן להגדיר את  צבע הרקע של תוויות המקור והיעד.

צבע טקסט

ניתן להגדיר את צבע טקסט של תוויות המקור והיעד.

צבע גבול

ניתן להגדיר את צבע גבול של המקור ועבור היעד.

צבע רקע הצלחה/כישלון

ניתן להגדיר את צבע הרקע של התיבות של תוצאות ההצלחה והכישלון.

הצלחה/כשלון טקסט צבע

ניתן לשנות את צבע הטקסט של תיבות תוצאות ההצלחה והכישלון.

שקיפות

לגבי הגדרת הצבע, יש אפשרות להגדיר את רמת האטימות של הטקסט, גבול והרקע של תוויות מקור/יעד ותיבות תוצאות.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות ניתן להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודות קו ההקרנה בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת ציר הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

יש אפשרות למקם באופן מדויק את המקור באמצעות מחיר או מספר בר.

מחיר 2

יש אפשרות למקם באופן מדויק את המקור היעד באמצעות מחיר או מספר פס.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות ניתן לשנות את הכלי המשולש המוצג בגרפים של מסגרות זמן שונות: