תווית מחיר

יישום

באמצעות כלי השרטוט תווית מחיר אפשר לציין מחיר ספציפי בגרף. כלי תווית המחיר כולל תיבת טקסט הכוללת מחיר ו"נקודה" לצורך איתור מיקום מדויק. כלי תווית המחיר דומה מאוד לכלי בלון והסבר, ההבדל בניהם הוא שתווית המחיר מכילה את המחיר בפנים.

סגנון

בתיבת אפייני סגנון ניתן לשנות את המראה של תווית מחיר משורטטת:

צבע טקסט

ניתן להגדיר את הצבע, גודל הגופן ורמת האטימות עבור הטקסט של המחיר בתוך תווית.

רקע כללי

ניתן להגדיר את הצבע ורמת האטימות של הרקע של התווית.

צבע גבול

ניתן להגדיר את רמת הצבע והאטימות של גבול התווית.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות ניתן להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודת תווית המחיר בסולם המחירים (על ידי הגדרת המחיר) ואת ציר הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר):

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, אפשר לשנות את כלי תווית המחיר המוצג בגרפים של מסגרות זמן שונות: