סימני חץ

יישום

כמו סימן דגל, סימני חצים הם כלים פשוטים לצורך סימון נקודות בעלות משמעות בגרף, לדוגמא, נקודות גבוהות/נמוכות של ערוץ מגמה.

בחלונית השרטוט שלכלי ההערות ניתן לבחור מבין ארבעה סוגים של סימני חץ: שמאלה, ימינה, סימון חץ למעלה או למטה.

סגנון

צבע אדום מוגדר לסימן החץ למעלה וצבע ירוק מוגדר לסימני החץ למטה, ימינה ושמאלה. הצבע והגודל של סימני החצים קבועים ולא ניתן לשנות אותם. בתיבת מאפייני סגנון אפשר להוסיף הערה כלשהי להצגה לצד החץ. הצבע ורמת האטימות של טקסט זה עשויות להשתנות בתפריט הנפתח "טקסט":

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות אפשר להגדיר באופן מדויק את מיקום סימן החץ בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת ציר הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, תוכל לשנות תצוגה של שרטוט סימן חץ בגרפים של מסגרות זמן שונות: