קו אנכי

יישום

ניתן להשתמש בקווים האנכיים כדי להדגיש קטע זמן מסוים בתוך סדרת נתונים.

סגנון

בתיבה של מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה של הקו האנכי:

קַו

יש אפשרות לשנות את הצבע ואת האטימות של הקו האנכי וגם את העובי וסגנון הקו.

הצגת זמן

ניתן להחליף את הנראות של ערך הזמן של הקו האנכי על הציר האופקי.

קואורדינטות

בתיבה של מאפייני קואורדינטות ניתן להגדיר את המיקום המדויק של הקו האנכי בסולם הזמן על ידי הגדרת מספר הבר:

בר#

יש אפשרות למקם באופן מדויק של הקו האנכי באמצעות מספר בר.

ניראות

בתיבת הדו-שיח של מאפייני הנראות, תוכל להחליף את התצוגה של שרטוט קו אנכי בגרפיםשל מסגרות זמן שונות:

התראה

ניתן להגדיר התראה כדי לקבל התראה על סדרה שחצתה את הקו האנכי בגרף. השתמש בסמל של השעון בסרגל הכלים של שרטוט צף או בתפריט לחיצה ימנית על השרטוט עצמו:

לאחר מכן בחר את התנאי, מחזוריות ושיטת הודעה המועדפת עליך ולחץ על צור:

יש אפשרות גם לשרטט קו אנכי באמצעות מקשי הקיצור Alt+V: