קרן אופקית

יישום

כלי שרטוט קרן אופקית דומה לקו האופקי או הקרן, ההבדל הוא שהיא נמשכת רק בכיוון אחד משמאל לימין. צריך להציב את מקור הקרן לפי שיקול דעת המשתמש ואז הקרן ממשיכה משמאל לימין ללא הגבלת זמן. כדי לשרטט קרן בכל כיוון, יש להשתמש בכלי שרטוט הקרן.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה של הקרן האופקית:

קו

יש אפשרות לקבוע את הצבע, רמת האטימות והעובי של הקרן האופקית וכן את סגנון הקו של הקרן.

הצג מחיר

יש אפשרות  להחליף את הנראות של ערך המחיר של הקרן האופקית על ציר המחיר.

הצגת טקסט

כשתיבת הסימון 'הצג טקסט' פעילה, יש אפשרות להזין טקסט לצד הקרן האופקית בתיבת הטקסט. ניתן להגדיר צבע ואטימות של טקסט, גודל גופן, הדגשה והטיה בתפריטים הנפתחים שליד תיבת הסימון. בנוסף, יש תפריטים ליישור טקסט מאפשרים לקבוע את מיקום הטקסט לאורך הקרן האופקית.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, ניתן להגדיר במדויק את המיקום של הקרן האופקי על ידי הגדרת מיקום הנקודה הראשונית שלו בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר):

ניראות

בתיבת מאפייני נראות, אפשר להחליף את התצוגה של קרן אופקית בגרפים של מסגרות זמן שונות:

התראה

אפשר להגדיר התראה כדי לקבל התראה על סדרה שחצתה את הקרן האופקי בגרף. לשם  כך, יש להשתמש בסמל השעון בסרגל הכלים של שרטוט צף או בתפריט לחיצה ימנית בקרן האופקית עצמה:

לאחר מכן יש לבחור תנאי, מחזוריות ושיטת הודעה מועדפת וללחוץ על צור: