קילשון Pitchfork

יישום

הקילשון (Pitchfork ) הוא כלי שרטוט פופולרי בניתוח טכני. לקילשון יש שלושה מרכיבים בסיסיים. קו חציוני מרכז (קו מגמה) וכן שתי קבוצות נוספות של קווים מעל ומתחת לקו החציוני הזה. הקווים הנוספים מוגדרים במספר מוגדר של סטיות תקן במרחק מהחציון

הקילשון נוצר על ידי שרטוט קו מגמה ראשון בין שתי נקודות קיצון. לאחר השרטוט של הקו הראשוני נקבעת נקודה שלישית מעל או מתחת לנקודה השנייה בהתאם למיקום הקילשון הרצוי לך. זכור שהגדרת ברירת המחדל של הקילשון דורשת שרטוט של שתי קבוצות נוספות של קווים. TradingView מאפשרת להוסיף עד 9 סטים של שורות. במידה ויתווספו שורות נוספות, ניתן יהיה לשמור הגדרה זו כתבנית לצורך שימוש מאוחר יותר.

הרעיון הבסיסי מאחורי השימוש בקילשון הוא שהוא בעצם יוצר סוג של ערוץ מגמה. המגמה נחשבת פעילה כל עוד המחיר נשאר בתוך ערוץ הקילשון. בנוסף, היפוכים מתרחשים כאשר המחיר פורץ מערוץ הקילשון.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון אפשר לשנות את המראה של הקילשון :

חציון

ניתן לקבוע את הצבע, העובי והסגנון של הקו החציוני של הקילשון .

קווים נוספים

תיבות הסימון שבצד שמאל מחליפות את החשיפה של קווים נוספים. מעבר לצד מגדיר את צבע הקווים, עובי וסגנון הקו.

השתמש בצבע אחד

ניתן להשתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לבחור צבע אחד עבור כל הקווים והרקע של הקילשון.

רקע כללי

תיבת הסימון משנה את הנראות של הרקע של המזלג ואילו המחוון שבצד מתאים את האטימות שלו.

סגנון

ניתן להשתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לשנות את הקילשון שלך מקילשון שיף לקילשון מקורי,  ולקילשון  פנימי.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות אפשר להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודות הסיום של הקילשון  בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

מאפשר להגדיר באופן מדויק את הנקודה הראשונה של הקילשון (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

להגדיר באופן מדויק את הנקודה השנייה של הקילשון (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 3

מאפשר להגדיר באופן מדויק את הנקודה השלישית של הקילשון (מחיר 3) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, יש אפשרות לשנות את הצגת הקילשון בגרפים של מסגרות זמן שונות: