מניפת מחירים Pitchfan

יישום

מניפת מחירים/Pitchfan היא קבוצה של קרניים המתפשטות מחוץ לנקודת ההתחלה של מגמה. קרניים אלו נטו עם המקדמים שנוצרו על ידי רצף מניפת מחירים  מספרי פיבונאצ'י.

מומלץ ליישם את מניפת המחירים לאחר שהגל הראשון של המגמה הסתיים והתיקון בבירור התחיל.

כדי לשרטט מניפת מחירים , צריך להגדיר את הנקודה הראשונה והשנייה שלה בנקודות הקיצון של המגמה, ואת הנקודה השלישית יש להגדיר בנקודת הקיצון של גל התיקון הראשון.

במגמה שורית, שרטט מניפת מחירים מנקודת המגמה המינימלית למקסימלית, ואילו במגמה דובית - מנקודת המגמה המקסימלית לנקודת המינימלית.

לאחר שקבעת את הנקודות העיקריות, מניפת מחירים מתאימה לרמות פיבונאצ'י יופיעו בגרף  והן ומייצגות קווי תמיכה והתנגדות נוטים. אזורי המחיר שנמצאים ליד הקרניים הללו הם אזורים משוערים שמהם המחיר יכול להתהפך או לבצע ריבאונד משמעותי.

כל ההיגיון שבעבודה עם מניפת מחירים מבוסס על רעיון אחד פשוט – אם המחיר קפץ מהרמה, אז כנראה שהתיקון יסתיים, והמגמה תימשך. אם המחיר שבר את ההתנגדות הראשונה, כדאי להמתין למבחן הרמה הבאה.

בדרך כלל נעשה שימוש במניפת מחירים בשילוב עם כלי שרטוט אחרים: Gann Fan, Fibonacci Retracement, Fibonacci Time Zone ואחרים. זה מאפשר לזהות את האזורים החזקים ביותר שמהם המחיר יכול להסתובב ולקבל אות מדויק יותר.

סגנון

בתיבת הדו-שיח של מאפייני סגנון אפשר לשנות את המראה והתצורה של מניפת מחירים:

חציון

באמצעות התפריטים שנפתחים והמחוון ניתן לקבוע את הצבע, העובי והסגנון עבור קו האמצע של מניפת המחירים.

רמות נוספות

באמצעות תיבות סימון משמאל ניתן להחליף את הנראות של הקווים הנוספים של מניפת המחירים . התפריטים אשר נפתחים ומחוון הצד קובעים את הצבע, העובי והסגנון של הקווים הנוספים של מניפת המחירים .

השתמש בצבע אחד

השתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לבחור צבע אחד עבור כל הקווים והרקע של ה-מניפת המחירים .

רקע כללי

מחליף את הנראות והאטימות עבור מילוי הרקע בין קרני מניפת המחירים.

קואורדינטות

בתיבת הדו-שיח של מאפייני קואורדינטות אתה יכול להגדיר במדויק את המיקום של הנקודות הראשוניות של ה-Pitchfan בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

מאפשר מיקום מדויק של הנקודה הראשונה של המגרש (מחיר 1) באמצעות מספר פס ומחיר.

מחיר 2

מאפשר מיקום מדויק של הנקודה השנייה של המגרש (מחיר 2) באמצעות מספר פס ומחיר.

מחיר 3

מאפשר מיקום מדויק של הנקודה השלישית של המגרש (מחיר 3) באמצעות מספר פס ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות אתה יכול לשנות את הצגת מניפת המחירים בגרפים של מסגרות זמן שונות.

מאפשר להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. עבור כל מסגרת זמן ניתן לבחור להציג אותו או להסתיר.