קלשון פנימי

יישום

הקלשון הפנימי הוא כלי שרטוט שמשמש לניתוח טכני. הוא נגזר מהקלשון הסטנדרטי. יש שלושה מרכיבים בסיסיים של קלשון רגיל: קו חציוני מרכזי (קו מגמה) ושתי קבוצות של קווים מעל ומתחת לקו החציוני. הקווים הנוספים מוגדרים במספר מוגדר של סטיות תקן הרחק מכל צד של החציון. הקלשון הפנימי שונה בכך שהמיקום של המקור שלו שונה מקלשון רגיל. מקור הקלשון הפנימי  ממוקם ב-1/2 המרחק האנכי ו-1/2 המרחק האופקי בין הנקודות הגבוהות והנמוכות (שתי הנקודות הראשונות מוגדרות).

הקלשון הפנימי (בדיוק כמו קלשון רגיל) נוצר קודם כל על ידי שרטוט קו מגמה בין שתי נקודות קיצון. לאחר מכן, נקודה שלישית מוגדרת מעל או מתחת לנקודה השנייה בהתאם למיקום הרצוי של המנתח בקלשון הפנימי.  יש לזכור שלפי הגדרת ברירת המחדל של הקלשון הפנימי יש לשרטט שתי קבוצות קווים נוספות. Tradingview מאפשר להוסיף עד 9 סטים של שורות. אם יתווספו שורות נוספות, המשתמש יכול לשמור הגדרה זו כתבנית לשימוש מאוחר יותר.

הרעיון הבסיסי מאחורי השימוש בקלשון הפנימי בקילשון רגיל הוא שהשרטוטים האלה יוצרים בעצם סוג של ערוץ מגמה. מגמה נחשבת פעילה כל עוד המחיר נשאר בתוך ערוץ הקלשון הפנימי.  ההיפוכים מתרחשים כשהמחיר חורג או יוצא מערוץ הקלשון הפנימי.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון אפשר לשנות את המראה של הקלשון הפנימי:

חציון

אפשר לקבוע באמצעותו את הצבע, העובי והסגנון של הקו החציוני של הקלשון הפנימי.

קווים נוספים

באמצעות תיבות הסימון שנמצאות בצד שמאל ניתן להחליף את הנראות של קווים נוספים של הקלשון הפנימי. מעבר לצד מגדיר את צבע הקווים, עובי וסגנון הקו.

השתמש בצבע אחד

השתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לבחור צבע אחד עבור כל הקווים והרקע של הקלשון הפנימי.

רקע כללי

באמצעות תיבות הסימון ניתן לשנות את הנראות של הרקע של הקלשון הפנימי ועם האינדיקטור שבצד להתאים את רמת האטימות שלו.

סגנון

השתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לשנות את הקלשון שלך מקלשון פנימי  לקלשון רגיל, קלשון שיף או קלשון שיף מותאם.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות אפשר להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודות הסיום של הקלשון הפנימי בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר):

מחיר 1

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה הראשונה של הקלשון (מחיר 1) באמצעות מספר ברומחיר.

מחיר 2

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה השנייה של הקלשון (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 3

ניתן למקם באופן מדויק את הנקודה השלישית של הקלשון (מחיר 3) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות אתה יכול לשנות את הצגת הקלשון הפנימי בגרפים של מסגרות זמן שונות: