מרובע גאן

יישום

מרובע גאן הוא אחד מכלי הניתוח הטכניים הידועים ביותר שנוצרו על ידי WD Gann יחד עם מניפת גאן וקופסת גאן. הוא נחשב לאבן יסוד בטכניקת המסחר שלו המבוססת על סימטריה של זמן ומחירים.  מרובע גאן הוא כלי מתקדם ולכן שימוש נכון בו דורש רמת ידע בסיסית על תיאוריית גאן וניסיון בעבודה עם גרפים. שימו לב שיש להתאים את הגרף כראוי כדי להבטיח שלשוק יש קשר ריבועי. הכלי הזה משתמש בגלגל גאן כבסיס לדפוסי המחיר והזמן שלו. אפשר להשתמש בו במספר דרכים.

דרך אחת היא להתחיל בנקודת הציר העיקרית הקודמת (בדרך כלל בסוף רצף 5 הגלים האחרונים) ולשרטט כך שהקו 1 X 1 יעקוב במידה טובה אחר אזורי התמיכה בשוק. דרך נוספת היא להדגיש תצורות גיאומטריות שיכולות לחזות רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות על ידי ספירה קדימה מהשפל של כל הזמנים אן מהגבוה של כל הזמנים.

כשעובדים עם השרטוטים של גאן, חשוב להשתמש ביחס קנה מידה מתאים, כך שיחידת המחיר תתאים ליחידת זמן.

הדרך הפשוטה ביותר לקביעת קנה מידה עבור שוק לא ידוע היא לקחת את ההבדל בין הנקודות העיקריות: מלמעלה למעלה ומלמטה למטה. לאחר מכן, יש צורך לחלק את הערך שהושג בזמן שלקח לשוק לעבור מלמעלה למעלה או, בהתאמה, מלמטה למטה.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה והתצורה של ריבוע גאן:

LEVEL

רמות, מניפה, קשתות

באמצעות תיבות הסימון משמאל אפשר להחליף את הנראות של קווים נוספים של מרובע גאן. הלחצנים שמימין להם קובעים את הצבע, רמת האטימות והעובי של הקווים.

השתמש בצבע אחד

השתמש בתפריט הנפתח הזה על מנת לבחור צבע אחד עבור כל הקווים והרקע של ריבוע גאן.

רקע כללי

באמצעות תיבת הסימון הזו ניתן להחליף את הנראות של הרקע של מרובע גאן והמכוון שבצד מתאים את האטימות שלו.

להפוך

באמצעות תיבת הסימון הזו ניתן לסובב את השרטוט סביב הנקודות העיקריות שלו (משקפת אותו באלכסון).

יחס מחיר/בר

כשמזיזים את העוגנים של מרובע גאן אפשר לשמור את היחס שלו. יש ללחוץ על העוגן ולהחזיק את Shift כדי לעשות זאת. כל שעליך לעשות הוא להזיז את העוגן והיחס יישמר אוטומטית.

טווחים ויחס

באמצעות תיבת הסימון הזו  ניתן להחליף את החשיפה של מדדי מדידת הריבוע של גאן (טווחי זמן ומחירים ויחס) בפינות הריבוע. יש להשתמש בתפריטים נפתחים מימין כדי להגדיר את הגופן, הגודל, כדי להפוך את הטקסט הזה למודגש או לנטוי.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות תוכל להגדיר באופן מדויק את המיקום של נקודות הסיום של מרובע גאן בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) ואת סולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר):

מחיר 1

מאפשר למקם באופן מדויק את הנקודה הראשונה של מרובע גאן (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

מאפשר למקם באופן מדויק את הנקודה השנייה של מרובע גאן (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות ניתן לשנות את הצגת מרובע גאן בגרפים של מסגרות זמן שונות.

ניתן להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. אפשר לבחור להציג או להסתיר אותו לכל מסגרת זמן: