מניפת התנגדות למהירות פיבונאצ'י

יישום

מניפת התנגדות למהירות היא כלי המשמש לניתוח טכני כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות של מגמה ורמת המחיר שתיקון מגמה עשוי לעלות או לרדת. מניפת התנגדות למהירות  מורכבת מקו מגמה שעליו משורטטים קווי התנגדות למהירות מעל (המייצג זמן) ומתחת (המייצג את המחיר). קווים אלו משורטטים על סמך אחוזי זמן/מחיר של המרחק בין ההתחלה לסוף קו המגמה.  

אחוזי קו המהירות הנפוצים ביותר בהם משתמשים אנליסטים הם שליש ושני שליש. נוטים להשתמש ביחס פיבונאצי בתדירות גבוהה.

קווי מהירות הם שילוב של קו מגמה ותיקון (retracement) באחוזים. קווי התנגדות למהירות לא רק מסייעים למדוד תיקוני מגמה (תיקון-retracement באחוזים) אלא גם מסייעים למדידת המהירות של המגמה.

אפשר לראות בקווי מניפת התנגדות למהירות גם כקווי תמיכה או התנגדות. במגמת עלייה, המחיר בדרך כלל נשאר מעל קו המהירות הגבוה יותר. אם הקו הזה נפרץ, המחירים בדרך כלל יורדים לקו המהירות הנמוך יותר, שבמקרים רבים הופך לרמת התמיכה.  יחד עם זאת, אם המחירים נשברים מתחת לקו המהירות הגבוה יותר, יורדים לקו המהירות הנמוכים, ואז מתחילים לעלות, אז קו המהירות הנמוך הופך לרמת ההתנגדות. במגמת ירידה, שבירת קו מהירות נמוך יותר עשוי להצביע על עלייה אפשרית או עלייה לקו גבוה יותר. אם מתרחשת פריצה מעל לקו זה, הראלי עשוי להמשיך לראש המגמה הקודמת (או קו המגמה הבסיסי).

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון אפשר לשנות את המראה והתצורה של מניפת התנגדות למהירות פיבונאצ'י ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה כתבנית במידת הצורך:

רמות מחירים

תיבות הסימון משמאל מחליפות את הנראות של קווי השרטוט. עם הלחצנים שבצד ניתן גם להגדיר את הצבע ורמת האטימות של כל קו.

כמו כן, אפשר להזין ערך כלשהו בעל פי בחירה בהתאמה אישית עבור המיקום של כל שורה בתוך המניפה.

תוויות

באמצעותן ניתן לשנות את החשיפה של התוויות השמאלית, הימנית, העליונה והתחתונה עם ערכי הרמות.

רשת

ניתן לשנות את הנראות של רשת הרמה. ניתן לכוונן את הצבע, העובי ואת סגנון הקו.

רקע כללי

ניתן להחליף את הנראות ורמת האטימות של מילוי הרקע בין הרמות.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, יש אפשרות להגדיר באופן מדויק את המיקום של מניפת ההתנגדות למהירות פיבונאצ'י על ידי הגדרת מיקום הנקודות הראשוניות שלו בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) וסולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר) ואז לשמור את השינויים המותאמים אישית כתבנית במידת הצורך:

מחיר 1

מאפשר להגדיר מיקום באופן מדויק של הנקודה הראשונה של מאוורר מניפת התנגדות למהירות פיבונאצ'י (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

מאפשר להגדיר מיקום באופן מדויק של הנקודה השנייה של מניפת התנגדות למהירות פיבונאצ'י (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני הנראות, יש אפשרות לשנות את התצוגה של מניפת התנגדות למהירות פיבונאצ'י בגרפים של מסגרות זמן שונות.

מאפשר להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. וכן,  ניתן לבחור להציג, להסתיר ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה לכל מסגרת זמן כתבנית במידת הצורך: