קשתות התנגדות למהירות פיבונאצ'י

יישום

קשתות התנגדות למהירות פיבונאצ'י (Fibonacci Speed Resistance Arcs) משמשים בניתוח טכני לקביעת הכיוון והמהירות של היפוכי המגמה וגם כדי לציין את רמות התמיכה וההתנגדות.  השלב הראשון הוא שרטוט קו מגמה בין הנקודות הגבוהות והנמוכות של המגמה. לאחר מכן נוצרות קשתות שחוצות את קו המגמה/מהירות באחוזי המרחק שנבחרו בין ההתחלה לסוף קו המגמה. נעשה שימוש ביחסי אחוזים טיפוסיים של פיבונאצ'י, אך TradingView מאפשרת למשתמשים לבחור באופן ידני באיזה אחוזים הם רוצים להשתמש (עד 11).

יכול להיות מצב בו חלק מהקשתות לא תהיינה גלויות עקב מגבלות של קנה המידה של חלון הגרף. יש באפשרותן של קשתות ההתנגדות למהירות פיבונאצ'י להצביע על רמות תמיכה והתנגדות. בדרך כלל המחיר נשאר מעל הקשת הגבוהה יותר. אם פורצים את הקשת הגבוהה יותר, המחירים בדרך כלל יורדים לקשת התחתונה, שבמקרים רבים הופכת לרמת התמיכה. אם המחירים נשברים מתחת לקשת הגבוהה, יורדים לקשת התחתונה, ואז מתחילים לעלות, הקשת התחתונה הופכת לרמת ההתנגדות.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון  ניתן לשנות את המראה והתצורה של קשתות התנגדות למהירות פיבונאצ'י ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה כתבנית במידת הצורך:

קו מגמה

תיבת הסימון בצד שמאל מאפשרת להחליף את הנראות של קו המגמה. כפתורים לצד הצבע, האטימות, העובי והסגנון שלו.

בנוסף, ניתן להזין ערך המותאם אישית עבור המיקום של כל שורה בתוך המניפה.

רמות נוספות

תיבות הסימון מצד שמאל מאפשרות להחליף את החשיפה של רמות קשת נוספות. באמצעות הכפתורים שבצדם ניתן לקבוע את הצבע, האטימות ועובי הקו שלהם.

רמות

ניתן להחליף את רמת החשיפה של התוויות השמאלית, הימנית, העליונה והתחתון עם הערכים שלהן.

מעגלים מלאים

באמצעות תיבת סימון זו ניתן להוסיף קשת נוספת לקיימת, כך שאפשר יהיה לקבל עיגול שלם במקום קשת.

רקע כללי

ניתן להחליף את הנראות והאטימות עבור מילוי הרקע בין רמות הקשת.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, ניתן להגדיר באופן מדויק את המיקום של קשתות ההתנגדות למהירות פיבונאצ'י על ידי הגדרת מיקום הנקודות ההתחלתיות שלה בסולם המחירים (על ידי הגדרת המחיר) וסולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר) ולשמור שינויים מותאמים אישית אלה כתבנית במידת הצורך:

מחיר 1

יש אפשרות לקבוע באופן מדויק את המיקום של הנקודה הראשונה של קשת ההתנגדות למהירות הפיבונאצ'י  (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מחיר 2

יש אפשרות לקבוע באופן מדויק את המיקום של הנקודה השנייה של קשת ההתנגדות למהירות פיבונאצ'י (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות יש אפשרות להחליף את הצגת קשתות ההתנגדות למהירות פיבונאצ'י בגרפים של מסגרות זמן שונות.

מאפשר להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף. בנוסף, ניתן לבחור להציג, להסתיר ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה כתבנית במידת הצורך לכל מסגרת זמן :