מעגלי פיבונאצ'י

יישום

מעגלי פיבונאצ'י הוא אינדיקטור נוסף המבוסס על רצף פיבונאצ'י שעושים בו שימוש בניתוח טכני. הוא נוצר על ידי שרטוט קו מגמה בין שתי נקודות קיצון. כדי לקבל את קו המגמה משופע ב-45 מעלות, ואת המעגלים בצורה מושלמת, יש להשאיר את מקש Shift לחוץ בזמן השרטוט.

המעגלים משורטטים ב-11 רמות שונות בהתאם ליחסי פיבונאצי העיקריים של 23.6%, 38.2%, 61.8% ו-100%.

חשוב לציין שהרמות ה"טיפוסיות" משמשות כברירת מחדל. למשתמש יש אפשרות לעצב את הכלי כדי להציג או להסתיר רמות ספציפיות כמו גם לשנות ערכי רמה באופן ידני ולשמור את השינויים האלה כתבניות.

ייתכן שחלק מהמעגלים לא יהיו גלויים בגלל מגבלות קנה המידה של חלון הגרף.

מעגלי פיבונאצ'י יכולים להצביע על רמות תמיכה והתנגדות. בדרך כלל כאשר המחיר נשאר מעל המעגל הגבוה, ולאחר מכן הוא פורץ למעגל הגבוה יותר, המחירים בדרך כלל יורדים למעגל התחתון, שבהרבה מראים הוא הופך לרמת התמיכה. אם המחירים נשברים מתחת למעגל הגבוה, יורדים למעגל התחתון, ואז מתחילים לעלות, המעגל התחתון הופך לרמת התמיכה. זה גם עובד ההיפך לרמת התנגדות אך בכיוון ההפוך.

סגנון

באמצעות תיבת מאפייני סגנון אפשר לשנות את המראה והתצורה של מעגלי פיבונאצ'י ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה כתבנית במידת הצורך:


קו מגמה

באמצעות תיבת הסימון ניתן לשנות את הנראות של קו המגמה ולהתאים את העובי והסגנון שלו.

רמות מעגל

באמצעות תיבות הסימון שבצד שמאל ניתן להחליף את החשיפה של המעגלים. עם התפריט הנפתח שלצד ניתן גם להגדיר את הצבע, רמת האטימות והעובי עבור כל מעגל.

כמו כן, אפשר להזין ערך מותאם אישית עבור מיקום המעגל.

השתמש בצבע אחד

השתמש בתפריט הנפתח הזה כדי לבחור צבע אחד עבור כל העיגולים והרקע ביניהם.

רמות

ניתן לשנות את החשיפה של התוויות עם ערכי המעגלים.

COEFFS כאחוזים

תיבת סימון זו מאפשרת להציג ערך אחוז המיקום של המעגל במקום אחד פרופורציונלי.

רקע כללי

ניתן להחליף את הנראות ורמת האטימות של מילוי הרקע בין המעגלים.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, ניתן להגדיר באופן מדויק את המיקום של קו המגמה של מעגלי פיבונאצ'י על ידי הגדרת מיקום הנקודות הראשוניות שלו בסולם המחירים (על ידי קביעת המחיר) וסולם הזמן (על ידי קביעת מספר הבר) ולשמור את אלה המותאמים אישית. שינויים כתבנית במידת הצורך:

מחיר 1

מאפשר להגדיר מיקום באופן מדויק של הנקודה הראשונה של קו המגמה של מעגלי פיבונאצ'י  (מחיר 1) באמצעות מספר ברומחיר.

מחיר 2

מאפשר להגדיר מיקום באופן מדויק של הנקודה השנייה של קו המגמה של מעגלי פיבונאצ'י (מחיר 2) באמצעות מספר ברומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות יש אפשרות להחליף את תצוגת מעגלי פיבונאצ'י  בגרפים של מסגרות זמן שונות.

ניתן להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף.  אפשר לבחור להציג, להסתיר ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה לכל מסגרת זמן כתבנית במידת הצורך: