קווים מחזוריים

יישום

באמצעות קווים מחזוריים אפשר להגדיר שני קווים אנכיים במרחק מוגדר זה מזה. לאחר קביעת הקווים, קווים אנכיים חוזרים יופיעו במרחק שווה ויופיעו ללא הגבלה בהמשך. זה אומר שככל שהזמן עובר (והמחיר משתנה), או אפילו אם רק תגלול קדימה בזמן, הקווים האנכיים ימשיכו להופיע.  תמיד יהיה ביניהם אותו רווח כמו שתי השורות הראשונות שהצבת . 

זה יכול להיות שימושי להגדרת סשנים או אינטרוולים של מסחר המותאמים אישית. בנוסף, זה מסייע להפריד חזותית את הגרף (בהתייחס לזמן) באופן שלא בהכרח יהיה זמין למשתמש כברירת מחדל.

סגנון

בתיבת מאפייני סגנון ניתן לשנות את המראה והתצורה של קווים מחזוריים:

שורות

יש אפשרות לקבוע את הצבע, האטימות, העובי והסגנון של הקווים.

קואורדינטות

בתיבת מאפייני קואורדינטות, ניתן להגדיר באופן מדויק את המיקום של הקווים המחזוריים על ידי הגדרת המיקום של שתי נקודות ראשוניות בסולם המחירים (על ידי הגדרת המחיר) וסולם הזמן (על ידי הגדרת מספר הבר) וגם לשמור שינויים בהתאמה אישית אלה כ תבנית במידת הצורך:

מס' 1 (מחיר, בר)

יש אפשרות למקם באופן מדויק את הקו המחזורי הראשון (מחיר 1) באמצעות מספר בר ומחיר.

מס' 2 (מחיר, בר)

יש אפשרות למקם באופן מדויק את הקו המחזורי השני (מחיר 2) באמצעות מספר בר ומחיר.

ניראות

בתיבת מאפייני נראות יש אפשרות להחליף את הצגת הקווים המחזוריים בגרפים של מסגרות זמן שונות.

יש אפשרות להגדיר שרטוט שיוצג במסגרות זמן מסוימות תוך-יומי ויומי בגרף.  אפשר להציג אותו בכל מסגרת זמן, או להסתיר ולשמור את השינויים המותאמים אישית האלה כתבנית על פי הצורך: