אני לא יכול לשלוח webhook לכתובת URL עם מספר יציאה

אנחנו מקבלים רק כתובות URL עם מספרי יציאה 80 ו-443. בקשות לכתובות URL עם כל מספר יציאה אחר יידחו אוטומטית.

שים לב גם ש-IPv6 לא עובד עם webhooks כרגע, אך אנחנו עשויים ליישם זאת בעתיד.