מהם נתונים פיננסיים?

נתונים פיננסיים הם מה שהמשקיעים משתמשים בהם לניתוח האיתנות הכלכלית והפיננסית של החברה. כך הם מחליטים אם מניה מוערכת יתר על המידה או לא מוערכת. סוג זה של עבודה נקרא בדרך כלל ניתוח פונדמנטלי.

נתונים פיננסיים נגזרים מדוח רווח והפסד של החברה, מאזן ודוח תזרים מזומנים. המשקיעים משתמשים בנתונים אלה כדי להשוות חברות, ליצור יחסים (מחיר לרווח, חוב להון וכו ') ולקבלת החלטות מושכלות לגבי השקעה ספציפית.

שים לב שהנתונים שלנו עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים במקורות אחרים. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן.

נתונים פיננסיים המסופקים על ידי FactSet 

אילו נתונים פיננסיים קיימים בפלטפורמת TradingView?

כדי לראות את כל הנתונים הפיננסיים הזמינים, לחץ על כפתור האינדיקטורים בחלונית העליונה של הגרף שלך ובחר בכרטיסייה פיננסיים בחלון שנפתח:

 

כדי להתחיל, בחר את הקטע שבו אתה מעוניין בצד ימין של החלון. ניתן לבחור בדוח רווח, מאזן, תזרים מזומנים או סטטיסטיקה.

דוח רווח והפסד - גלה מידע על הכנסות, עלויות, רווחים והפסדים של חברה לאורך תקופה מסוימת. בסעיף דוח רווח והפסד תוכלו ללמוד עוד על רווחיות החברה.

מאזן - צלול לנכסים, התחייבויות והון עצמי של החברה. סעיף המאזן מראה כיצד מעריכים את מבנה ההון של החברה.

תזרים מזומנים - ניתוח המזומנים שנכנסים ויוצאים מחברה בנקודת זמן מסוימת. חקר את תזרים המזומנים החופשי של החברה ואת המזומנים שלה מפעילויות ספציפיות.

סטטיסטיקה– השווה, הצלב ולמד את הערכת השווי של חברה ספציפית תוך שימוש ביחסים פיננסיים. בחן יחסים כמו מכפיל רווח, מכפיל מכירות ומכפיל הון.

ניתן להשתמש בנתונים פיננסיים על פני תקופות זמן שונות כולל שנת כספים (שנתית), רבעונית (רבעונית) או שנים עשר חודשים (TTM) לחברות מסוימות אין נתונים רבעוניים בגלל הפרטים הדיווחים במדינות שונות, או אם החברה חדשה לא היה דוח רבעוני או שנתי רשמי. פרטים נוספים ניתן למצוא כאן.

איך אתה יכול לראות נתונים פיננסיים?

לחץ על הלחצן פיננסים שבראש הגרף שלך. לאחר מכן בחר את החלק שאתה מעוניין בו (דוח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים או יחסים) ולחץ על האינדיקטור שאתה מחפש. גרף עם הנתונים הכספיים שנבחרו ייפתח ותוכלו להציג אותו לאורך כל פרק זמן זמין.