במה שונים רעיונות וסקריפטים פרטיים מהציבוריים?

יש לך הזדמנות לפרסם רעיונות וסקריפטים  ציבוריים ופרטיים ב- TradingView. טבלה זו מתארת את ההבדלים בין תוכן פרטי לתוכן ציבורי:

רעיונות או סקריפטים ציבוריים

רעיונות או סקריפטים פרטיים

 

נראות בפרופיל

נראות בתזרים הרעיונות או בספרייה הציבורית

חיפוש זמינות ב- TradingView

אינדקס למנועי חיפוש

הוספת מוניטין לתוכן שפורסם

זמינות קישורים ישירים

התראות למנויים על רעיון או סקריפט חדש

ניתן לניהול

תוך 15 דקות לאחר הפרסום

בכל עת

יכולת למחוק או לערוך תוכן

כדי לשנות את סוג הפרטיות של תוכן שפורסם, החלף את סמל המנעול בחלון הפרסום. כך זה נראה:

לתשומת לב,  לאחר שרעיון או סקריפט יפורסם אופן ציבורי, לא ניתן יהיה לשנות בחזרה את הנראות של הרעיון או הסקריפט לפרטי.