כיצד מחושבים סימולי CRYPTOCAP?

סימולי CRYPTOCAP מראים שווי שוק ודומיננטיות של מטבעות קריפטוגרפיים.

TOTAL מציג את שווי השוק הכולל של 125 מטבעות הקריפטו המובילים מסורק מטבעות קריפטו.

TOTAL2  מציג את שווי השוק הכולל של 125 המטבעות הקריפטו המובילים, לא כולל BTC.

TOTAL3  מציג את שווי השוק הכולל של 125 המטבעות הקריפטו המובילים, לא כולל BTC ו-ETH.

 TOTALDEFIמציג את שווי השוק הכולל של 125 המטבעות הקריפטו המובילים של DeFi (סמלים אלה מכילים את קטגוריית DeFI בסורק מטבעות קריפטו

OTHERS מציג את שווי השוק הכולל של 125 המטבעות הקריפטו המובילים, לא כולל BTC וכמה מטבעות קריפטוגרפיים מובילים אחרים. אתה יכול לראות את רשימת המטבעות שלא נכללו בדף שוק המטבעות הקריפטוגרפיים. המטבעות שלא נכללו מוצגים יחד עם גרף השוק של OTHERS.

 

כיצד מחושבים סימולי הדומיננטיות (TOTAL2.D, TOTALDEFI.D, OTHERS.D וכו'?

סמלי דומיננטיות מחושבים לפי הנוסחה: סימול.D = סימול / TOTAL * 100%

לדוגמה, הנוסחה עבור BTC.D: BTC.D = BTC / TOTAL * 100%