HD פרופיל נפח סשן - Session Volume HD

הגדרה

אינדיקטור Session Volume Profile HD (SVP HD) - HD פרופיל נפח סשן מחשב נתוני נפח בתוך סשן מוגדר או תת סשן, ומאפשר לסוחרים לנתח את פעילות הווליום תוך-יומי של חלק ספציפי אחד של הסשן. בנוסף, בניגוד לפרופיל ווליום סשן הרגיל, הוא מתאים אוטומטית את רמת הפירוט תוך כדי הגדלה של הגרף. כאשר פחות עמודות מופיעות בגרף, יותר רמות מוצגות.

הערה: תוכל לקרוא עוד על תכונות המשותפות לכל האינדיקטורים של פרופיל נפח במאמר מרכז התמיכה של פרופיל ווליום: מושגים בסיסיים. הטקסט להלן מתאר תכונות ייחודיות לאינדיקטור פרופיל ווליום מסוים זה.

חישוב

פרופיל נפח סשן HD מורכב משני חישובים שונים: אחד גס ואחד מפורט. החישוב המפורט חל על החלק הגלוי של הגרף ומתאים את מספר השורות בכל פרופילי הנפח הגלויים באופן אוטומטי. לחישוב זה, נתוני מסגרת הזמן הנמוכים נבחרים על סמך אותו היגיון כמו עם טווח גלוי (למעט כל מסגרות הזמן המבוססות על שניות, המשתמשות בנתוני 1 שניה).

החלק הגס מוצג בזמן שהחלק המפורט עדיין מחושב, ובחירת מסגרת הזמן שלו שווה לזו שבאינדיקטור פרופיל נפח סשן הרגיל.

יישור עד סוף השנה

אם פרופיל הווליום צריך לכלול אבן דרך שנתית, אז בסוף השנה יושלם פרופיל כזה ויתחיל מחדש מהשנה החדשה. זה הכרחי כדי לשמור על עקביות בעת בניית פרופילים במסגרות זמן שונות.

מדוע פריסת שורות וגודל שורה אינם זמינים עבור SVP HD?

 HD פרופיל נפח סשן יתאים אוטומטית את רמת הפירוט תוך כדי הגדלה של קנה המידה של הגרף. כאשר אתה מתקרב לגרף, רמת .הפירוט עולה 

תשומות

הפעלות/סשנים

קובע כיצד יבנה אינדיקטור SVP HD כאשר תצוגת השעות המורחבות מופעלת.

  • הכל. אם מוגדר ל-"הכל" (ברירת מחדל), האינדיקטור יתייחס לפני השוק, סשן המסחר הראשי ואחרי השוק כפעילות אחת. פרופיל אחד ייבנה לכל יום מסחר והוא יכלול את נפח כל העסקאות, החל מהנר הראשון לפני השוק ועד הנר האחרון שלאחר השוק.
  • כל אחד. האפשרות "כל (קדם שוק, שוק, פוסט שוק)" מאפשרת לבנות פרופיל נפח נפרד לכל חלק של יום המסחר, תוך התחשבות רק בעסקאות שבוצעו במהלך אותה תקופה. אם לסמל יש שעות ארוכות עם טרום שוק, סשן ראשי ופוסט שוק, האינדיקטור יבנה שלושה פרופילים נפרדים עבור כל יום מסחר.
  • פרה מרקט (טרום מסחר), מרקט, פוסט מרקט (מסחר מאוחר). עם האפשרויות הייעודיות "טרום מסחר", "מרקט" ו"פוסט מרקט", האינדיקטור יבנה רק פרופיל ווליום אחד ליום מסחר, בהתבסס על העסקאות לתקופת הסשן שצוינה. יש להשתמש בהגדרות אלה רק בגרפים עם שעות מורחבות. אם אין נתוני שעות מורחבות בגרף או אם תצוגת השעות המורחבות כבויה, האינדיקטור לא יוכל לבנות פרופיל ווליום בטרום המסחר או במסחר המאוחר.
  • מותאם אישית. האפשרות "מותאם אישית" נותנת לך אפשרות להגדיר את תחילת וסיום התקופה שלשמה ייבנה הפרופיל. אתה יכול גם לבחור אזור זמן.

ווליום

עובר בין הצגת הווליום הכולל של כל שורה (סה"כ), פיצול כל שורה למעלה/למטה (מעלה/מטה), או הצגת ההבדל ביניהם (דלתא).

נפח שטח ערך

מציין איזה אחוז מכל ווליום המסחר צריך להיות מודגש לפי אזור ערך.

הארך POC ימינה

מאריך את קו נקודת השליטה עד שהוא חוצה בר כלשהו.

הרחבת VAH Right

מאריך את קו ערך אזור גבוה עד שהוא חוצה בר כלשהו.

הארך את VAL ימינה

מאריך את הקו אזור ערך נמוך עד שהוא חוצה בר כלשהו.