כלי השרטוט של מניפת התנגדות למהירות פיבו הוא הפוך

במידה ורמות מניפת ההתנגדות למהירות פיבו משורטטת בכיוון ההפוך לכיוון הרצוי, תוכל להפעיל את האפשרות "הפוך" על ידי כניסה להגדרות השרטוט שלך. לאחר מכן הרמות ישורטטו לכיוון השני.