מלאי

מה זה מלאי?

מלאי מייצג את הנכסים שנועדו להימכר או להיות נצרכים כדי ליצור מוצרים שיימכרו, נמדדים בעלות נמוכה יותר או עלות שוק או המוחזקים במהלך העסקים הרגיל. בניכוי התיישנות וירידת מחירים.

מה כולל מלאי?

מלאי - עבודות בתהליך;

מלאי - תשלומים בתהליך ואחרים;

מלאי - מוצרים מוגמרים;

מלאי - חומרי גלם.