מלאי - מוצרים מוגמרים

מה זה מלאי - מוצרים מוגמרים?

מלאי - מוצרים מוגמרים מייצגים את הנכסים העומדים למכירה ללקוחות במהלך העסקים הרגיל, על מנת לייצר הכנסות. אחרי התיישנות וירידת מחירים.