כיצד אוכל לקבל פרמטרים לפונקציית quandl המובנית?

כיצד אוכל לקבל פרמטרים לפונקציית quandl המובנית?

כדי לקבל פרמטרים ל- quandl, בואו ראשית נפרק את החלקים השונים בפונקציה מובנית זו.

 

נתחיל בפונקציה הפשוטה quandl (טיקר, גאפים, אינדקס).

 

טיקר -  מחרוזת, שם סמל quandl בצורה "QUANDL_CODE".

 

גאפים - פרמטר, דומה לפרמטר גאפים בפונקציית security. אם לפרמטר יש את הערך barmerge.gaps_on, הערכים מוצגים רק בברים המתאימים לתאריך פרסום הנתונים.

 

אינדקס - המספר של סדרת נתוני סימול ה  quandl.

 

ניתן למצוא את  הטיקר ואת ערכי פרמטר והאינדקס באתר QUANDL..

 

נניח, למשל, שאתה רוצה לקבל נתונים על סדרת ה Close לסימול NASDAQ: AAPL. על מנת לעשות זאת, יהיה עליך להזין את AAPL לסרגל החיפוש של quandl.com ולעבור לדף הסימולים.

 

בפינה השמאלית העליונה של הדף, תוכלו למצוא את פרמטר טיקר   .EOD / AAPL

כדי לגשת לפרמטר האינדקס, תזדקק לחשבון quandl.  לאחר ההרשמה וההתחברות, תוכלו למצוא את פרמטר האינדקס מהרשימה הזמינה:

שים לב שהמספור מתחיל מ 0. במילים אחרות, אם אתה צריך לקבל נתונים עבור הסדרה Close  
פרמטר האינדקס צריך ערך שנקבע ל- 3. זכור זאת כאשר אתה מעוניין לגשת לנתוני פרמטר ספציפיים.