אני מקבל הודעת שגיאה 'פיין לא יכול לקבוע את אורך הפניה של סדרה. נסה להשתמש max_bars_back