קו עליה/ירידה Advance/Decline Line

הגדרה

קו עליה/ירידה Advance/Decline Line ידוע בפשטותו בהצגת כמה מניות עולות לעומת כמה מניות יורדות על בסיס יומי.  אינדיקטור זה משמש לבחינת רוחב השוק, במילים אחרות, עד כמה השוק בריא בכללותו. אם האינדיקטור 'קו עליה/ירידה' משופע כלפי מעלה, זה אומר שיותר מניות עולות מאשר יורדות. אם הוא משופע כלפי מטה, זה אומר שיותר מניות יורדות מאשר עולות.

הסטוריה

אחד היישומים המוקדמים ביותר של אינדיקטור רוחב זה התרחש בסוף שנות ה-30 לצורך ניתוח מחקר של בורסת ניו יורק (NYSE). קו עולה/יורד שימש לפיתוח תיעוד היסטורי של עליות וירידות, נפחים ורווחים כמו גם הפסדים ב-NYSE בתחילת שנות ה-30.

למרות שהתיאוריה פותחה בשנות ה-30, היא לא זכתה לפופולריות עד שנות ה-60, ואז השתמשו בה מאוחר יותר ב"מכתבי תורת הדאו" המפורסמים שריצ'רד ראסל כתב.

איך לחשב את זה בעצמך

  1. הפחת את מספר המניות שסיימו נמוך יותר ביום ממספר המניות שסיימו גבוה יותר ברמה היומית. זה מייצג את מספר העליה נטו.
  2. בסוף יום המסחר הבא, בצע את אותו הדבר כמו שלב 1. אלא שהפעם, אם הסכום חיובי, הוסף אותו לסך מהיום הקודם. אם הוא שלילי, הפחת אותו מהסך הכולל של היום הקודם.
  3. חזור על שני השלבים 1 ו-2 מדי יום.

טייק אווי

קו עליה/ירידה הוא אינדיקטור רוחב המשמש כדי להראות כמה מניות מעורבות בשוק עולה או יורד. זה האופן שבו אתה מודד את ההשתתפות של השוק כדי לאמת מגמות עלייה או ירידה.

קו עליה/ירידה אינו נמצא בקורלציה מושלמת לשוק ולפעמים השניים יכולים להתפצל. אם המדדים הגדולים יעלו וקו עליה/ירידה  נופל, זה מראה שפחות מניות מעורבות בעלייה ויכול להיות שהמדד מתקרב לסוף העלייה שלו. כאשר המדדים העיקריים יורדים, קו עליה/ירידה יאשר את מגמת הירידה הכללית שלו. עם זאת, אם המדדים העיקריים יורדים, בעוד קו האינדיקטור עולה, אז זה אומר שפחות מניות יורדות במשך הזמן. המשמעות עשויה להיות שהמדד מתקרב לסוף הירידה שלו.

מה צריך לחפש

קו עליה/ירידה משמש לאשר את עוצמת המגמה הנוכחית ואת הסבירות שהמגמה תתהפך. אינדיקטור זה מראה כיצד נראה כיוון השוק בהתאם להשתתפות במניות.

סטייה דובית: אם המדדים עולים, אך קו עליה/ירידה משופע כלפי מטה, זה סימן שהשווקים עלולים להפוך כיוון. אם קו עליה/ירידה משופע כלפי מעלה והשוק מראה מגמת ירידה, סביר להניח שהשוק בריא.

סטייה שורית: מצד שני, אם המדדים נעים כל הזמן למטה וקו קו עליה/ירידה מראה מגמת עלייה, זה עשוי להיות התראה על כך שהמוכרים מאבדים את כוחם. אם קו עליה/ירידה והשווקים שניהם נעים באותה מגמה למטה, זה מצביע על סיכוי גדול יותר לירידת מחירים נוספת.

סיכום

קו עליה/ירידה עוקב אחר מגמות עלייה ומגמות ירידה בשוק ומהווה כלי לאישור מגמות מחירים במדדים עיקריים או איתור הבדלים שעלולים להראות היפוך. ניתן להשתמש בו כדי לעקוב אחר רוחב השוק, מספר המניות המשתתפות בשוק, או כאזהרה מפני היפוכים קרובים.