תנודתיות היסטורית

הגדרה

תנודתיות היסטורית היא מדד סטטיסטי המשמש לניתוח הפיזור הכללי של תשואות ניירות ערך או מדדי שוק למשך פרק זמן מוגדר. הוא מחושב בדרך כלל על ידי זיהוי הסטייה הממוצעת מהמחיר הממוצע של מכשיר פיננסי בתוך פרק הזמן שנקבע. סוחרי אופציות משתמשים בתנודתיות היסטורית כדי לחשב את ההסתברויות של העסקאות שלהם.

התנודתיות נקראת לעתים קרובות מד הפחד, אבל זה למעשה לא המקרה ומהווה מצג שווא שכן הוא משדר בעיקר שינוי פתאומי במחיר או שינויים מהירים המתרחשים. לא פעם, התנודתיות ההיסטורית מחושבת באמצעות סטיית תקן, אך ישנן דרכים רבות אחרות לחישוב המדד. שימו לב שככל שערך התנודתיות ההיסטורי גבוה יותר, כך הסיכון של נייר הערך גבוה יותר. מתוך הבנה שסיכונים יכולים להיות דוביים ושוריים, התוצאות אינן בהכרח משהו שצריך להיזהר מהן יתר על המידה.

טייק אווי

תנודתיות היסטורית משמשת בעיקר למדידת המרחק שעושה המחיר של נייר ערך ביחס לערך הממוצע שלו. עם זאת, ניתן להשתמש בו כדי למדוד גם דברים אחרים, כולל את הסתברות להפסד.

אפשר להשתמש בתנודתיות היסטורית כדי למדוד עד כמה המחירים של המדדים מתרחקים מהממוצע הנע בשווקים עם מגמה, וכך מגמה חזקה יכולה להראות ערך תנודתיות נמוך בזמן שהמחירים משתנים באופן דרסטי. הערך אינו משתנה על בסיס יומי, אלא משתנה בהתמדה לאורך זמן עם המגמה בשוק.

למרות שהיא שימשה למדידת תנועות מחירים, תנודתיות היסטורית עוזרת גם לנתח את כל הסוגים השונים של הערכת סיכון וסובלנות. תנודתיות היסטורית גבוהה עשויה לדרוש סובלנות סיכון גבוהה יותר מאשר עמיתים בעלי ערך נמוך יותר. זה מצריך מטבעו שינויים במדד, בין אם אלה שינויים ברמת עצירת הפסד או התאמות בדרישת המרג'ין.

מה לחפש

למרות שתנודתיות זה לא משהו שנשמע נהדר, סוחרים ומשקיעים רבים עושים רווחים יפים כשיש תנודתיות גבוהה. עם התנודתיות הנמוכה מגיע גם הפוטנציאל הנמוך של רווחי הון, המתרחשים כאשר מניה או נייר ערך אינם ניידים. עם תנודתיות גבוהה, מגיע ההימור המתמיד של סיכון גבוה, תגמול גבוה. הפסדים, לעומת זאת, יכולים להיות משתקים, מה שאומר שעסקאות חייבות להיות מחושבות עד מילי-שנייה והתזמון חייב להיות מושלם.

לדרך חלקה, עדיף אם יחושבו רמות התנודתיות באמצע הדרך - לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. קשה לומר היכן נמצא האמצע הזה, מכיוון שהוא משתנה בהתאם לשוק הספציפי, ובמיוחד למניה הספציפית. על ידי השוואת התנודתיות עם ניירות ערך אחרים ועל ידי שימוש בשילוב של אינדיקטורים לניתוח טכני,  לא אמור להיות קשה מדי למצוא דרך ביניים לרמות התנודתיות.

סיכום

תנודתיות היסטורית מודדת את השינויים במחירי ניירות ערך בשוק על פני פרק זמן מוגדר. ניתן להשתמש בה לצורך מדידת סיכונים וסוחרים משתמשים בה לעתים קרובות כדי לנתח ולקבוע את מצב המגמות בשוק. תנודתיות גבוהה קשורה לעתים קרובות לקונוטציות שליליות, אבל כפי שהבנו, זה לא תמיד נכון. אם אתה לא מוכן להמר,  בכל הנוגע לתנודתיות היסטורית מציאת קרקע ניטרלית היא מקום טוב להתחיל במסחר שלך.