ממוצע נע מוחלק Smoothed Moving Average

הגדרה

הממוצע הנע המוחלק עושה השוואה בין המחירים האחרונים למחירים ההיסטוריים ומוודא שהם נשקלים ומחושבים באופן שווה. החישוב של האינדיקטור הזה לא מתייחס לתקופה מסוימת או קבועה, אלא משתמש בכל הנתונים הזמינים בסדרה לצורך ניתוח. הממוצע הנע המוחלק שונה מהממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) כי משתמשים בו בדרך כלל עם פרק זמן ארוך יותר.

חישוב

כאמור, החישוב של הממוצע הנע המוחלק, לא מתייחס לתקופה קצובה, אלא משתמש בכל הנתונים הזמינים בסדרה. מחשבים את האינדיקטור על פי השלבים הבאים:

  1. כדי להתחיל, יש להחסיר את הממוצע הנע המוחלק של היום הקודם מהמחיר של היום הנוכחי.
  2. לאחר מכן, יש להוסיף את התוצאה משלב 1 לממוצע הנע המוחלק של היום הקודם.
  3. התוצאות יניבו את הממוצע הנע של היום הנוכחי.

טייק אווי

סוחרים לא צריכים לבלבל את הממוצע הנע החלק עם הממוצע הפשוט (SMA) שבחישוב שלו מנתח נתוני מחירים במשקל שווה. הממוצע הפשוט מסיר גם את נתוני המחיר הישנים ביותר כאשר מחיר חדש נוסף במקומו. שני הממוצעים הנעים אולי נשמעים דומים, אבל הם מתנהגים אחרת לגמרי ובלבול ביניהם עלול להזיק לעיסקה. חשוב לזכור שהממוצע הנע המוחלק הוא פונקציה של משקל בהקשר למחיר, או אורך הממוצע.

בנוסף, הממוצע הנע המוחלק משתמש בתקופה ארוכה יותר על מנת לקבוע את הממוצע ומקצה משקל לנתוני המחירים בזמן שהממוצע מחושב. במקרה זה, נתוני המחיר הישנים ביותר לעולם לא יוסרו מהחישוב של הממוצע הנע המוחלק. למרות שלא הוסרו, נתוני המחיר הישנים ביותר משפיעים פחות על הממוצע הנע בכללותו.

השימוש הבולט במדד זה הוא הפונקציה והיכולת ההחלקה שלו. הממוצע הנע החלק מסוגל להסיר תנודות קצרות טווח ותנועה לא חשובה הקשורה למגמה הנוכחית. זוהי אחת הסיבות הרבות מדוע אינדיקטור זה פופולרי בקרב סוחרים רבים.

מה לחפש

חשוב לשים לב לכמה גורמים מרכזיים בעת השימוש בממוצע נע החלק. נחלק כעת את החלק הזה לשתי נקודות כדי לנתח יותר לעומק: התקופה וההיבט.

פרק זמן. התקופה מייצגת את מספר הברים המופיעים בגרף. אם סוחר משתמש בגרף יומי עם נתונים עקביים, התקופה מתייחסת לימים. עבור גרפים שבועיים, התקופה מתייחסת לשבועות, וכן הלאה. הגדרת ברירת המחדל עבור אינדיקטור זה היא תקופה של 9. ניתן לשנות הגדרות עפ"י שיקול דעתו של הסוחר. על מנת להחליק את הממוצע הנע, התקופה בדרך כלל מתארכת. לאחר מכן ניתן להשתמש בנוסחה הבאה:

תקופה = 2*n-1

אספקט. ההיבט מתייחס לשדה הסימול הספציפי שעבורו יתבצעו חישובים. לשדה יש הגדרת סימול ברירת מחדל, שאותה שוב, הסוחר יכול לשנות כדי להתאים להעדפות ספציפיות או לצרכי מסחר. הגדרת ברירת המחדל שווה ל"סגירה".

מגבלות

כדי לקבל את התוצאות המדויקות והאמינות ביותר, הממוצע הנע המוחלק עובד בצורה הטובה ביותר בשילוב עם אינדיקטורים אחרים וכלי ניתוח טכניים.

סיכום

הממוצע הנע המוחלק משווה מחירים עדכניים למחירים היסטוריים ומבטיח שהם ינותחו במשקל שווה. האינדיקטור אינו מתייחס לתקופה קבועה בעת חישוב התוצאות, אלא משתמש בכל הנתונים הזמינים ואינו מסיר נקודות נתונים ספציפיות לאחר שעבר זמן מסוים.