שימוש בתגובות פומביות

משתמשים יכולים לכתוב תגובות למשתמשים אחרים כדי לספק משוב, לשאול שאלות או לפגוש את המחבר. תגובות מותרות רק לאנשים שאישרו את חשבונם באמצעות אימות נייד. להלן מספר טיפים בעת תגובה:

  • שאל שאלות רלוונטיות ושלח אותן באופן ברור כדי שהמחבר יוכל להגיב בקלות.
  • הימנעות מפיזור תגובות על פני מספר פוסטים. כשעונים לתגובות אחרות, עקוב אחר מבנה השרשור והשתמש בכפתור התשובה.
  • היו חביבים, מכבדים ובונים, גם כשאתם לא מסכימים עם הכותב.
  • ניתן לערוך תגובות רק תוך 15 דקות לאחר הפרסום. לאחר מכן, לא תוכל עוד לערוך אותם.
  • אל תשתמש בתגובות כדי לשתף רעיונות משלך או לקבל יותר מעורבות בעצמך. כשאתה משיב עם רעיון, עליך להניע מדוע אתה מסכים או לא מסכים עם רעיון המחבר.
  • בנוסף לכך, כל כללי הבית חלים על תגובות ציבוריות.