'ביקורות על ברוקראז

ביקורות על ברוקראז'

TradingView  מאפשרת למשתמשים לחבר ברוקר ולסחור בלייב מהגרף שלהם. אתה יכול לכתוב ביקורת על הברוקר שלך כדי ליידע את כולם על החוויה שלך. אתה צריך שיהיה לך חשבון חי עם ברוקר או בורסה כדי להשאיר ביקורת ולעקוב אחר כמה הנחיות בסיסיות:

  • אינך רשאי להשאיר ביקורת אם אתה מועסק על ידי הברוקר או שאתה מזוהה באופן ישיר.
  • הסקירה שלך אינה יכולה להכיל שפה מתסיסה, כולל הצהרות אלימות ומשמיצות או אשר סותרות את כללי הבית שלנו או את החוקים החלים.
  • תוכן סקירתך אינו צריך לעסוק אך ורק בדעה אתית ו/או פוליטית.
  • הסקירה שלך אינה יכולה לכלול מידע אישי על אדם אחר או מידע אחר שניתן להשתמש בו כדי לזהות או ליצור קשר עם מישהו.
  • הסקירה צריכה להיות רלוונטית לשירותים המוצעים על ידי הברוקר.
  • הביקורת שלך לא צריכה לכלול הפניות או קישורים לקידום מכירות.