אסטרטגיית להקות בולינגר מכוון

הגדרה

"כיוון אסטרטגיה" מציין איזה סוגי פקודות מותר לאסטרטגיה ליצור. אם ערך ההגדרה הוא 0, הוא יכול ליצור גם לונג וגם שורט. אם ההגדרה היא -1 הוא יכול ללכת רק על שורט ואם זה 1 יכול ללכת על רק על לונג. כיוון האסטרטגיה של רצועות בולינגר נכנס ללונג כשהסימול חוצה מתחת לרצועה התחתונה של רצועות בולינגר והוא נכנס לשורט אם הסימול חוצה מעל הרצועה העליונה. אבל זכרו, בהגדרות האסטרטגיה ניתן להתאים את הכיוון שיהיה רק לונג, רק שורט או שניהם.

חישובים

סקריפט Pine

סיכום

אסטרטגיית Bollinger Bands Directed נוצרה כדי לקנות או למכור כשסימול עשוי להתרחק יתר על המידה מהמחיר הממוצע שלו. לדוגמה, האסטרטגיה יכולה להיות מכוונת לקנייה אם הסימול נופל מתחת לרצועת בולינגר התחתונה שלו או למכירה אם הוא עובר מעל לרצועת בולינגר העליונה שלו. חלק מהסוחרים עשויים לראות בכך היפוך מכוון מכיוון שרצועות בולינגר נוצרות באמצעות סטיית תקן של מחיר ממוצע של סימולים. יש לזכור שהאסטרטגיה מכוונת ובהגדרות תוכלו לשלוט בערך כלומר, אם הוא 0 הוא יהיה גם לונג וגם שורט. אם ההגדרה היא -1 זה יכול רק ללכת על שורט ואם זה 1 זה יכול ללכת רק על לונג.