אסטרטגיית פריצת ערוץ

הגדרה

אסטרטגיית פריצת ערוץ - The Channel BreakOut Strategy יוצרת ערוץ עם הרצועות שלו על סמך הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר עבור V הברים האחרונים (X הוא הערך של ההגדרה 'אורך'). האסטרטגיה נכנסת ללונג אם הגבוה של הבר הנוכחי גבוה מרצועת הערוץ העליונה של הבר הקודם. היא נכנסת לשורט אם הרמה הנמוכה של הבר הנוכחי נמוכה מרצועת הערוץ התחתון של הבר הקודם.

חישובים

סקריפט Pine

סיכום

אסטרטגיית פריצת gru. מנסה ליצור אסטרטגיה בדיוק כמו ששמה אומר -  היא נסחרת על בסיס השאלה האם סימול פורץ מערוץ או לא. הערוץ תלוי באורך, שנבחר בהגדרות האסטרטגיה. לאחר מכן, האסטרטגיה נכנסת ללונג אם הרמה הגבוהה של הבר הנוכחי גבוהה מרצועת הערוץ העליונה של הבר הקודם. היא נכנסת לשורט אם הרמה הנמוכה של הבר הנוכחי נמוכה מרצועת הערוץ התחתון של הבר הקודם.