ממוצע נע של ריבועים קטנים

הגדרה

ממוצע נע של ריבועים קטנים - Least Squares Moving Average הוא עקומה המציגה חישובי רגרסיה ליניארית. בכל בר, האינדיקטור מציג רגרסיה ליניארית המבוססת על המחירים לתקופה המצוינת על ידי ערך האורך בהגדרות.

חישובים

כתב Pine

//@version=5 indicator(title = "Least Squares Moving Average", shorttitle="LSMA", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true) length = input(title="Length", defval=25) offset = input(title="Offset", defval=0) src = input(close, title="Source") lsma = ta.linreg(src, length, offset) plot(lsma)

הממוצע הנע של הריבועים הקטנים יכול לשמש באינדיקטור מגמה ואינדיקטור היפוך. משתמשים בו כחלופה לאינדיקטורים מסורתיים אחרים כמו ממוצע נע או ממוצע נע אקספוננציאלי. לממוצע הנע של הריבועים הקטנים יש חישוב שונה משני הממוצעים הנעים הנ"ל. האינדיקטור מציג רגרסיה ליניארית המבוססת על המחירים לתקופת זמן מסוימת. בנוסף, ניתן להגדיר פרק זמן זה בהגדרות האינדיקטור.