(ממוצע נע) MovingAvg חציית

הגדרה

אסטרטגיית MovingAvg Cross - (ממוצע נע) חציית MovingAvg, מבוססת על ממוצע נע עם אורך ספציפי כלשהו שהוגדר על ידי המשתמש. הערכים מבוססים על האם הסגירה של הבר גבוהה או נמוכה מהממוצע הנע. האסטרטגיה הולכת ללונג כאשר הסגירה גדולה מהממוצע הנע ועוברת לשורט כאשר הסגירה נמוכה מהממוצע הנע.

ניתן לשנות את אורך הממוצע הנע, למשל ממוצע נע של 20 יום או 50 יום, בהגדרות האסטרטגיה. כברירת מחדל, האורך מוגדר ל-9. ההגדרה ConfirmBars מגדירה את מספר הברים שנדרשים כדי שהתנאי יהיה נכון לפני שערך חדש יכול להופיע. לדוגמה, עם ConfirmBars=3, הסגירה צריכה להיות גבוהה מהממוצע הנע במשך 3 ברים רצופים לפני שניתן ליצור ערך חדש.

סיכום

אסטרטגיית חציית MovingAvg כוללת אלמנטים של מסחר בתנופה ומסחר היפוך. האסטרטגיה מחפשת הצטלבות בממוצעים נעים ספציפיים. האסטרטגיה הולכת ללונג כאשר הסגירה גדולה מהממוצע הנע ועוברת לשורט כאשר הסגירה נמוכה מהממוצע הנע.