אסטרטגיית ערוץ מחיר Price Channel Strategy

הגדרה

אסטרטגיית ערוץ המחיר יוצרת ערוץ עם הרצועות שלו על סמך הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר עבור ה-X ברים האחרונים. יש לזכור ש-X הוא הערך של 'אורך' בהגדרות האסטרטגיה. האסטרטגיה נכנסת ללונג כאשר הגבוה של הבר הנוכחי שווה לרצועת הערוץ העליונה של הבר הקודם. הוא נכנס לשורט אם הנמוך של הבר הנוכחי שווה לרצועת הערוץ התחתון של הבר  הקודם.

סיכום

אסטרטגיית ערוץ המחיר נוצרה עבור פריצות ושבירות מערוצים ספציפיים. היא יכולה לשמש סוחרי מומנטום או סוחרי סווינג שמחפשים לזהות פריצות מטווחים ספציפיים. האסטרטגיה יוצרת ערוץ עם הרצועות שלו המבוסס על הערכים הגבוהים והנמוכים ביותר עבור מספר מסוים של ברים.

הברים נקבעים בהגדרות האסטרטגיה. האסטרטגיה נכנסת ללונג כאשר הגבוה של הבר הנוכחי שווה לרצועת הערוץ העליונה של הבר הקודם. ונכנסת לשורט אם הנמוך של הבר הנוכחי שווה לרצועת הערוץ התחתון של הבר הקודם.