מדוע עצירת הפסד / לקיחת רווח אינן זמינות להוראות שוק / פוזיציות אינדיבידואליות?