מדוע עצירת הפסד / לקיחת רווח אינן זמינות להוראות שוק / פוזיציות אינדיבידואליות?

  • אם יש לך חשבון אמריקאי, מגבלות הברוקר הבאות חלות:
  • ביצוע הוראת שוק עם הוראת עצירת הפסד / לקיחת רווח אינו זמין. לא ניתן להוסיף פקודות עצירת הפסד / לקיחת רווח לכל פוזיציה. הוספת עצירת הפסד / לקיחת רווח אפשרית רק לפוזיציה נטו.
  • כתוצאה מכך: לאחר ביצוע הוראת סטופ לימיט  שיש לו עצירת הפסד / הוראות לקיחת רווח, הוראות אלה של עצירת הפסד/לקיחת רווח הופכים לצמד הוראות OCO מקושרות, אך הן כבר לא מקושרות לפוזיציה האישית שנפתחה.