מקשי קישור Hotkeys

זה עשוי להיות נוח להשתמש במקשי קיצור עבור פעולות רבות. לדוגמה:

  • פתח חלון או טאב שנסגרו בטעות:

Windows: Shift + Ctrl + T

macOS: Shift + Cmd + T

  • עבור ללשונית הבאה/קודמת בחלון:

Windows: Ctrl + Pg Dn / Up

macOS: Cmd + Pg Dn / Up

  • סגור את האפליקציה תוך כדי שמירה על חלונות וטאבים פתוחים:

Windows: Shift + Ctrl + Q

macOS: Cmd + Q