אסטרטגיית דירוגים טכניים

הגדרה

האסטרטגיה מבוססת על האותות של אינדיקטור "דירוגים טכניים". למד עוד על האותות שנוצרו על ידי אינדיקטור זה במאמר זה.

טייק אווי

האסטרטגיה מייצרת הוראה לפוזיציית לונג כאשר מופיע אות "קנייה חזקה" והוראה לפוזיציית שורט כאשר מופיע אות "מכירה חזקה" באינדיקטור הדירוגים הטכניים. אות נוצר עבור קבוצת אינדיקטורים. באמצעות הקלט "הדירוג מבוסס על", אתה יכול לבחור קבוצת אינדיקטורים המשמשים ליצירת האות.

לכל הפקודות שנפתחות על ידי האסטרטגיה, סטופ לוס/עצירת הפסד נקבעת ברמה של 3 * ATR(14) וסטופ נגרר, המופעל כאשר הרווח שווה ל-5 * ATR(14) ומוגדר ברמה של 2 * ATR(14) מהרווח המקסימלי לאחר רמת ההפעלה.

הערה: TradingView לא ממליצה לאף אחד לקנות או למכור מכשיר פיננסי כלשהו על סמך ההמלצות של אינדיקטור הדירוגים הטכניים בלבד. ההמלצות רק מצביעות על מילוי תנאים מסוימים של קבוצה של אינדיקטורים בודדים שעשויים לעזור למשתמש לזהות תנאים פוטנציאליים נוחים לעסקה, אם זה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלו.