כיצד אנו מחשבים נפח יחסי ונפח יחסי בזמן

נפח יחסי מורכב מנפח מחולק בנפח ממוצע כאשר נפח ממוצע הוא ממוצע נע פשוט, המחושב על בסיס 10 התקופות האחרונות (לא לוקח בחשבון את סרגל הנפח הנוכחי).

נפח יחסי = נפח / נפח ממוצע.

להלן הסקריפט המאפשר לך לשרטט נפח יחסי בגרף שלך:

//@version=4study("RelVol")AvgVol = sma(volume,10)plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")
Java

הוא לוקח את 10 הברים האחרונים ומייצר SMA, ולאחר מכן מחלק את נפח המסחר ב- SMA זה לחישוב נפח יחסי.

הווליום היחסי מחושב על כל אינטרוול זמן זמין, שרשימתו תראה לחיצה על כפתור אינטרוול הזמן בראש המסך. המשמעות היא שכאשר אתה משנה את האינטרוול, נפח יחסי מחושב מחדש.

ווליום יחסי אינו מחושב במהלך שעות מורחבות, רק במהלך סשנים של מסחר רגילים.

עם זאת, נפח יחסי בזמן - במקום לקחת את 10 הברים האחרונים - לוקח רק את הנפח הממוצע של בר בודד ליום (ב-10 הימים האחרונים), לפי הבר שמתאים לשעה הנוכחית. לדוגמה, אנו מחשבים נפח יחסי בזמן על מסגרת זמן שעתית (שעה) בשעה 9:30. הוא לוקח את הנפח הממוצע של כל בר שעתי של 9:30 עבור 10 הימים האחרונים 

ומחשב את הנפח היחסי על סמך הנתונים האלה. כך, עבור כל בר (נר) המודגש בקו האנכי הכחול