כיצד מחשבים נפח יחסי?

נפח יחסי מורכב מנפח מחולק בנפח ממוצע כאשר נפח ממוצע הוא ממוצע נע פשוט, המחושב על בסיס 10 התקופות האחרונות (לא לוקח בחשבון את סרגל הנפח הנוכחי).

נפח יחסי = נפח / נפח ממוצע.

להלן הסקריפט המאפשר לך לשרטט נפח יחסי בגרף שלך:

//@version=4study("RelVol")AvgVol = sma(volume,10)plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")
Java

הוא לוקח את 10 הברים האחרונים ומייצר SMA, ולאחר מכן מחלק את נפח המסחר ב- SMA זה לחישוב נפח יחסי.

הווליום היחסי מחושב על כל אינטרוול זמן זמין, שרשימתו תראה לחיצה על כפתור אינטרוול הזמן בראש המסך. המשמעות היא שכאשר אתה משנה את האינטרוול, נפח יחסי מחושב מחדש.

ווליום יחסי אינו מחושב במהלך שעות מורחבות, רק במהלך סשנים של מסחר רגילים.

It