חציון Median

הגדרה

האינדיקטור החציוני הוא כלי שמסייע למדוד את כיוון השוק ואת התנודתיות. הוא יוצר ערוץ המבוסס על האופן שבו ATR סוטה מאמצע הטווח. האינדיקטור מציג את הערך החציוני של הממוצע בין גבוה לנמוך לאורך שצוין. חציון זה מושווה ל-EMA שלו באותו אורך: הרווח בין החציון ל-EMA שלו מוצג כענן שצבעו לפי איזה מהערכים גבוה יותר. הענן הירוק מופיע כאשר החציון גבוה יותר ומצביע על מגמת עלייה, בעוד שהענן הסגול מסמל מגמת ירידה.

האינדיקטור עטוף על ידי רצועות המבוססות על הטווח האמיתי הממוצע. כדי לחשב את הרצועות, ערך ATR עבור אורך ATR מוגדר מוכפל במכפיל ה-ATR ולאחר מכן מתווסף או מופחת מהחציון.

תשומות

מקור חציוני

מקור הנתונים שעל פיו החציון מחושב.

אורך חציוני

אורך החציון, כלומר בכמה נקודות נתונים של המקור משתמשים כאשר החציון מחושב.

אורך ATR

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב הטווח האמיתי הממוצע של החציון.

מכפיל ATR

הערך שבו מוכפל ה-ATR לפני יצירת הרצועות.