אסטרטגיית מדד החוזר היחסי RSI

הגדרה

אסטרטגיית מדד החוזק היחסי מבוססת על אינדיקטור RSI. הוא נכנס ללונג בכל פעם ש-RSI חוצה מתחת לקו מכירת יתר והופך את הפוזיציה לשורט כשה- RSI חוצה את קו קניית יתר מלמעלה.

אינדיקטור ה-RSI הבסיסי מתואר בפירוט במאמר מרכז התמיכה.

תשומות

אורך

פרק הזמן שיש להשתמש בו לחישוב ה-RSI. 14 יום הוא ברירת המחדל.

מכירת יתר

הרמה שבה משתמשת האסטרטגיה כדי להחליט מתי ללכת על לונג.

קניית יתר

הרמה שבה האסטרטגיה משתמשת כדי להחליט מתי ללכת על שורט.