אסטרטגיית סופר טרנד Supertrend

הגדרה

אסטרטגיית ה-Supertrend סופר טרנד מבוססת על אינדיקטור ה-Supertrend. הוא נכנס ללונג בכל פעם ש-Supertrend משנה את מיקומו מהיותו מעל הגרף להיותו מתחת, ונכנס לשורט כשההיפך מתרחש.

אינדיקטור ה-Supertrend הבסיסי מתואר בפירוט במאמר במרכז התמיכה.

תשומות

אורך ATR

אורך הלולאה לחישוב ATR.

גורם

במה מוכפל ה-ATR כדי לקזז את הרצועות מהמחיר.