ברצוני להשהות מנוי שנרכש דרך אפליקציית Android

ניתן להשהות מנוי שנרכש רק דרך אפליקציית אנדרואיד. הוא יושהה ברגע שמחזור החיוב הנוכחי יסתיים. תוכל להפעיל אותו מחדש בכל עת או לבטל את ההשהיה לפני שהיא תיכנס לתוקף. המנוי יופעל מחדש בהתאם לפרק הזמן הנבחר. אם אתה רוכש מנוי חדש כאשר כבר יש לך מנוי מושהה, המנוי הקודם יבוטל.

ניתן להשהות את המינויים ולהפעיל מחדש רק באפליקציית Google Play, פרטים נוספים ניתן למצוא בתמיכה של Google Play.