שיניתי את חשבון Google שלי. כיצד אוכל לשחזר את המנוי שלי?

למרבה הצער, אין לנו אפשרות טכנית להעביר מנויים לחשבון Google אחר.  לכן, אם שינית את חשבונך, עליך לבטל את המנוי בחשבון הישן ולרכוש מנוי נוסף על החשבון החדש. שים לב שאם המנוי בחשבון הישן לא יבוטל, הכספים יחויבו בכל תקופת חיוב.