למה אחת הרמות בוטלה?

הרמות פועלות לפי ההיגיון One-Cancels-Other. במקרה של הפעלת Take Profit-->הפוזיציה נסגרת--->Stop Loss מבוטלת, ולהיפך, אם הפוזיציה תיסגר ב-Stop Loss-->Take Profit תבוטל.