מדוע הרכישה שלי חורגת ממגבלת היתרה?

יתרת חשבון הדמו הרגיל היא 100,000 דולר. עם זאת, ניתן לבצע הוראות עם ערך עסקה העולה על כוח הקנייה של יתרת ה-Paper Trading שלך. במקרה שהפוזיציה סגורה וההפסד גדול מיתרת החשבון השוטף, יהיה לו מספר שלילי.