המנוי שלי עדיין פעיל, האם אני יכול לקחת חלק במבצע?

בטח, ההצעה זמינה לכולם. התקופה הלא מנוצלת של התוכנית שלך תומר לימים נוספים ותתווסף למינוי חדש באופן אוטומטי.