איפה אני יכול לראות את זמן התפוגה של ההוראה?

פתח את לוח המסחר ← הוראות← תפוגה.

במקרה שאינך יכול למצוא עמודה זו, אנא לחץ על הנקודות האנכיות בפינה השמאלית העליונה (הגדרות עמודה) -->סמן תאריך תפוגה.