לסימולים ברשימת המעקב שלי אין את השרטוטים שעשיתי בגרפים

פריסות וגרפים אינם קשורים בשום אופן לרשימות מעקב. בדרך כלל, ניתן להתייחס לרשימות מעקב כאל ווידג'טים נפרדים שהם כלל החשבון,  שאינם שייכים לגרף או לפריסה מסוימת. זה אומר שאתה יכול לעבור לפריסה אחרת - שהיא בעצם מרחב עבודה שונה עבור הגרפים וניתוח המסחר שלך (עוד על כך בהמשך) - אבל רשימות המעקב יישארו שלמות, תראה את אותן רשימות מעקב בכלי בצד ימין בָּר.

עכשיו לגבי פריסות. כפי שכבר צוין, פריסות הן בעצם סביבות עבודה נפרדות שניתן להשוות מעט לגליונות נייר או מסמכים בתיקייה. הם אמנם מציגים את הגרף עם הסימול האחרון ששרטטת כשאתה מסתכל ברשימת הפריסה, אבל הם לא קשורים בשום אופן לסימולים האלה.  אז זה לא משנה אם קראת לפריסה שלך על שם סימול שהוגדר בגרף שלך ולכן אתה חושב ששייכת אותו לסימול הזה עכשיו. לא, פריסות וגרפים/סימולים אינם מקושרים בצורה כזו.

לפיכך, אותם סימולים/גרפים שונים אינם "מסמכים" שונים; הם פנים ששייכים לאותו מסמך, פריסה אחת. שמיין שיש לך מסמך אחד של גוגל ואתה פותח אותו בשתי כרטיסיות דפדפן או בשני מחשבים שונים. ניתן להחיל את אותו הדבר על הפריסות שלנו. אז אתה לא באמת צריך לשמור 10 פריסות שונות אלא אם כן אתה צריך 10 גרפים שונים של אותו סימול, למשל.

אז, ניתן למצוא את רשימת הפריסות השמורות שלך כאן:

אם ברצונך ללמוד עוד על פריסות וכיצד נשמרים גרפים מרובים לכל סימול אחד, עיין במאמר זה.