כיצד אוכל להיפטר מהשגיאה 'מחסנית לא זמינה' בזמן הכניסה

שגיאה 'הפתיחה נכשלה. מחסנית לא זמינה' המופיעה לאחר לחיצה על היכנס באמצעות דפדפן בטופס הכניסה מציינת בדרך כלל שלמערכת שלך אין דפדפן מוגדר כדפדפן ברירת המחדל.

ככל הנראה, הגדרת דפדפן ברירת המחדל תפתור בעיה זו.  לשם כך, עבור לתפריט התחל, מצא את אפליקציית ההגדרות והפעל אותה.  באפליקציה, עבור אל אפליקציות ← אפליקציות ברירת מחדל ← גלול מטה לדפדפן האינטרנט ובחר כל אחד ברשימה. הפעל 

מחדש את TradingView Desktop והיכנס.