תבנית גרף תקרה כפולה

שים לב, המידע על יעדי המחיר הצפויים שמסופקים על ידי תבניות גרף אוטומטיות אינו בבחינת המלצה למה שאתה צריך לעשות באופן אישי. אין לקחת את הנתונים האלה כייעוץ השקעות. יש להשתמש בהם רק למטרות למידה ומחקר. כמו בכל עסקה, תמיד תסתכל קודם ואז קפוץ.

תקרה כפולה היא תבנית היפוך שנוצרה על ידי שני שיאים עוקבים שנמצאים באותה רמת מחיר (מותר שיהיה הבדל קל בערכים) ושפל ביניים ביניהם. מצופה שלאחר שהמחיר יגיע שוב לרמת השיא הראשון, הוא לאחר מכן יתהפך ויירד מתחת לרמת השפל הבינוני, הירידה תימשך עוד פחות או יותר בהפרש בין השיאים לשפלים.

האינדיקטור מחפש תבניות ב-600 הברים האחרונים. התבנית מורכבת מקווים המציינים תנועות מחיר (קווי מחיר) וקווי צוואר. קו הצוואר הוא קו אופקי הנמשך דרך המינימום הבינוני. נקודות ההתחלה והסיום של כל שורת מחיר, למעט האחרונה (נקודה 5), ממוקמות ב-5/5 צירים. נקודה 5 ממוקמת בהצטלבות של קו המחיר האחרון עם קו הצוואר. במצב 'בתהליך' האינדיקטור  יחפש לא רק תבניות שכבר נוצרו, אלא גם כאלה שמתהוות. ייתכן שהשיא השני של תבנית זו לא יהיה בציר, וקווי המחיר שיוצרים אותו יהיו מנוקדים.

התבנית נחשבת כאחת שהושלמה, לאחר הופעת השיא השני, המחיר (סגירה) יורד מתחת לקו הצוואר. הקו האופקי המקווקו המסתיים בתווית יעד מציין את רמת המחיר המצופה לאחר שנוצרה התבנית. כאשר ברים חדשים מופיעים, הקו נמשך ימינה עד הבר האחרון, עד שסטטוס הדפוס משתנה מ-ממתין לאחר. הסבר הכלי של התווית מציג את המחיר ואת המצב הנוכחי של התבנית. 

כאשר המצב משתנה, גם צבע התווית משתנה. בסך הכל ישנם 4 מצבים:

  • בתהליך. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ולא עלה מעל השיא השני.
  • הושג. המחיר הגיע לרמה המצופה
  • נכשל. המחיר לא הגיע לרמה המצופה ועלה מעל השיא השני .
  • בלתי ניתן להגדרה. האינדיקטור לא לקבוע חד משמעית את מצב התבניות.

אם האינדיקטור מוצא שתי תבניות מצטלבות, אז ההעדפה ניתנת לזו שמצבה ב'תהליך'. אם הסטטוס של התבניות המצטלבות הוא נכשל או הושג או שהסטטוס של שניהם הוא ב'תהליך', אז הגרף יציג את התבנית שערכי מחירי הקודקוד שלה מדויקים יותר. תבנית עם הסטטוס בלתי ניתן להגדרה נמחקת אם היא מצטלבת עם תבנית בעלת סטטוס שונה.

התראות

תבנית חדשה. היא מופעלת כאשר תבנית חדשה מופיעה בגרף. תבנית נחשבת חדשה אם יש לה פוזיציה שונה של החלק העליון הראשון או המינימום הבינוני.

נוצרה תבנית. היא מופעלת כאשר לאחר הופעת החלק העליון השני, מופיע בר שנסגר מתחת לקו הצוואר.

תשןמות:

  • תבניות - מגדיר איזו תבנית תשורטט בהתאם למצב שלה. ערכים אפשריים: הכל, בהמתנה והושג, רק בהמתנה, המתנה אחרונה.. אם בוחרים בהמתנה אחרונה, תוצג רק תבנית אחת עם סטטוס בהמתנה, שהנקודה הראשונה שלו ממוקמת מימין לכל השאר.
  • יעדי מחיר - מגדיר אילו יעדי מחיר ישורטטו בהתאם למצב של התבנית. ערכים אפשריים: הכל, רק בהמתנה, בהמתנה והושג, ללא.
  • גובה מגמה - מגדיר את הגובה הנדרש של המגמה הקודמת לתבנית ביחס לגובה התבנית עצמה. גובה התבנית הוא ההפרש במחיר בין מקסימום העליונים למינימום הביניים. ערך אחוז.
  • שיא שני - קובע איזה תבניות להציג לגבי האם השיא השני של החלק העליון הראשון הוא גבוה יותר או נמוך יותר. במידה ושניהם נבחרו, כל התבניות יוצגו.
  • סטייה מותרת - ההפרש המקסימלי המותר בגבהים העליון. גובה החלק העליון מחושב מהמינימום הבינוני. ערך אחוז.
  • בתהליך - מחפש תבניות שעדיין לא נוצרו במלואן.